GEDEON DESIGN erbjuder Art Direction på uppdrag. Detta betyder prisvärd service med brett spektrum av formgivningstjänster och andra relaterade tjänster. Projektledning, planering, grafisk formgivning av av trycksaker, tidningsannonser, produktdesign och utställningar.

Tjänster

Gedeon Design erbjuder tjänster liknande en design- eller reklam­byrå där pro­jekt­led­ning och art direc­tion är själva grunden. På det lägger man den kompetens som krävs utifrån nätverket. Flex­i­belt, eko­no­miskt och fram­förallt ett gott gehör för ditt och projektets önskemål. GD kan såle­des ta på oss stora som små pro­jekt och fun­gera som kon­sult i mark­nads­fö­rings­frå­gor, råd­gi­vare om designaspek­ter och natur­ligt­vis som Art Director för dina projekt. Behöver du hjälp med tryckkontakter så ordnar vi det!

Om Jörgen Gedeon

Jag är en nyfiken och problemlösande formgivare med innovativa och dynamiska designlösningar. Social, energisk och målinriktad med hög kreativ ambition. Mycket väl insatt i både interaktiva- och traditionella media och arbetar över båda fälten under idé-, planering- och produktionsfaserna.

Jag arbetar analytiskt och emotionellt. Baserat på stor erfarenhet och med bred kunskap kan jag leverera nya idé- och formlösningar till dina stora och små projekt eller förvalta alternativt förädla vad du redan har.

Bakgrund

Jag har en lång erfarenhet av internationella projekt och kunder. Jag verkar främst inom webbdesign men jag är också väl insatt i mer traditionella områden som marknadsföring och grafisk design.

Projekten spänner allt från beteendeförändrande-rikstäckande kampanjer till webbplatser av stora internationella företag.
Att genomföra en välbetänkt design och produktion och att arbeta sig fram till ett framgångsrikt resultat har alltid varit del av den höga kvalitet jag levererar.

Erfarenhet

McDonalds, Ericsson, SONY, Panasonic, Hewlett Packard, KORG, Polaroid, Asics, GB Glace, SEB, RFSL, RFSU, Stockholms Stads Landsting, Return Path, System­bo­la­get, Afton­bla­det, Egmond Tid­skrif­ter, Todd Old­ham Appa­rel, Lex­i­con Inte­ractive, Hotel & Restau­rang­ked­jan J, Ingen­jörs Veten­skaps Akademien (IVA), Rock klub­ben Gear­club– Deba­ser Slus­sen, Eva Rusz– Kog.terapeut, Paul Briss­man– Foto­graf, Boken History of Sci­ence and Technology, Prostatacancerförbundet…

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!