Samsung-OS-featured

Samsung OS-team

Sams­ung sat­sar stort under OS 2014 och kopp­lar en stor täv­ling till sin smartp­hone Sams­ung. Jag har arbetat fram ett kom­plett bild– och gra­fiskt manér för kampanjen.

PCF-Bla-mustaschen-featured

Blå mustaschen

Prostatacancerförbundet arbetar mot att bredda sin publik och att differentiera sig från de övriga band-kampanjerna med en ny produkt, Blå mustaschen. Gedeon Design skapade kampanjen.

PCF-OLW-featured

Save the nuts

OLW och Prosta­tacan­cer­för­bun­det genom­förde till­sam­mans kam­pan­jen ”Save the nuts”. Syf­tet var att samla in pengar till forsk­ning, skapa upp­märk­sam­het för sjuk­do­men ...

PCF-profil-featured

Prostatacancerförbundet Profilprogram och webbsida

Prosta­tacan­cer­för­bun­dets nya gra­fiska pro­fil, annon­se­ring, färgskala och typo­grafi samt en helt ny webb­sida, lan­se­rad 2013. Besök webb­si­dan

PCF-Septemberkampanj-12-featured

Prostatacancerförbundet Septemberkampanj

Prosta­tacan­cer­för­bun­det med 26 pati­ent­för­e­ningar ver­kar för ökad kun­skap om prosta­tacan­cer samt bedri­ver stöd­verk­sam­het för drab­bade och när­stå­ende. Det blå ban­det ...

Twitter-painting-feature

Twitter feed

Följ Gedeon Design på Twit­ter

BabiHabi-thumb

Babi & Habi

Babi och Habi är en andningsindikator. Den byter snabbt och tydligt färg vid barnets varje andetag vilket gör det tryggt, enkelt och roligt att se .

col_featured

Colour of Love

Colour of Love är en nationell informationskampanj om hiv-prevention och kondomanvändning.

Arom Catering

Arom Catering

Ny webbsida till Arom Catering. En miljö där man redan vid första anblick kan ”smaka” på maten.

Stop-hiv 2011

Stop-hiv sommarkampanj 2011

Samarbetsorganisationen Stop-hiv Gruppens sommarkampanj inför Pride.

Gerilla-featured

Gerillakampanjen som skapar frågor

RFSLs gerillakampanj vill nå det undermedvetna och ge motivation och ammunition åt att göra det rätta. Gedeon Design har stått som byrå.

Regnbågspanelen-feature1

Regnbågspanelen

Regnbågspanelen är en nystartad panel där Sveriges befolkning uttrycker sina åsikter om sammhällsfrågor, reklam, och produkter.

ReturnPath_feature

Email Ninjas

Inbjudningskort och affisher för Return Path, New York.

RFSL_Schlager_TBana

Livet är inte en schlager

Tunnelbanekampanjen "Om livet inte är en schlager längre" riktar sig till den utsatte som skulle behöva hjälp av RFSL's Brottsofferjour.

p_big_bytheoscean

A Day by the Ocean

ETT TÄVLINGSBIDRAG till en annon­s­täv­ling. “En blå­sig dag vid havet”.  Annon­sen gör reklam för skorna som heter Angel Sole. Därav ...

p_big_golfaren

Golfaren

SOM BIDRAG till en rekla­man­non­s­täv­ling gjorde jag den här klas­siska gol­fa­ren. Upp­byggd av rutigt tyg anspe­lar den på de klas­siska ...

p_big_tolkahbt

Att tolka hbt

Handbok för att utbilda och underlätta för tolkar som har hbt-klienter

Paul-Brissman-featured

Paul Brissman Photography

FOTOGRAF Paul Brissmans bilder karakteriseras av en personlig intensitet med hårda kontraster, och stor detaljrikedom. Inför arbetet med hans nya, uppfräschade webbsite utvecklades även en ny grafisk profil, lika grafisk och stark som Pauls fotografiska bildspråk.

Catwalkone--post-1-1

CatwalkOne.com

Bildbyrån CatwalkOne levererar bilder från all världens modeshower.

p_big_ToL

StopHIV

ATT TESTA SIG för VS. är inget lätt beslut. För att under­lätta för många inom risk­grup­pen stäl­ler bla. Stock­holms Lands­ting ...

p_big_CoL

Colour of Love studiematerial

UNDER FLERA ÅRhar RFSL, RFSU och RFSL Ung­dom sam­ar­be­tat under kam­pan­jen Colour of Love. Under 2009 sat­sade man stort på ...

PCF-Sjogren-featured

Sjögrensbiblioteket

SJÖGRENS-BIBLIOTEKET done­ra­des till Ing­en­gör­s­ve­ten­skaps­a­ka­de­mien (IVA) 1928 av bergs­mäs­ta­ren Hjal­mar Sjö­gren. Nu görs bib­li­o­te­kets inne­håll syn­ligt för omvärl­den genom en helt ...

Red-Ribbon-featured

Red Ribbon & WAD

DEN KLASSISKA sym­bo­len Red Rib­bon ska­pade en gång ett nytt kon­cept för mark­nads­fö­ring av idéer och folko­pi­nion. En soli­da­ri­tets­sym­bol. Man ...

p_big_gearclub

Gearclub flyers och affischer

ROCK KLUBBEN Gearclub höll till på Debaser Slussen i Stockholm varje månad. Vid varje tillfälle spelar upp till tre band. Musikstilen varierar men hålls inom gränserna för garagerock, rocka-billy och punk.

p_big_hotelJ

Hotel & Restaurant J

INSPIRERAD AV den ame­ri­kanska östkus­ten, och New Port Ocean Race kom den marint spor­tiga inred­nings­sti­len. Hela mil­jön är i utfor­mat för ...

p_big_CoL

Colour of Love Kampanjen

Nationell informationskampanj om hiv-prevention och kondomanvändning.

p_big_lakekonst

Läkekonst blir vetenskap

LÄKEKONST blir veten­skap på Nobel­mu­seum. Utställ­ningen är sam­man­ställd av And­ras Gedeon och hand­lade om veten­skap inom tek­nik och medi­cin. En ...

wed_dagsschema

Bröllopsillustrationer

Ilustrationer mm till bröllop

p_big_toystore

toystore

UNDER MINA ÅR i New York kom jag att lära känna Mar­vin Scott Jar­rett, man­nen bakom tid­ningar som Nylon Maga­zine, Ray­Gun ...

p_big_toddoldham

Todd Oldham Jeans

WEBBY AWARD WINNER. Todd Old­ham är något av en mode­i­kon, konst­när, form­gi­vare och en modeska­pare i haute cotour klas­sen. En all-konstnär ...

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!